NORA BANG - FINE ARTIST AND OLD NORSE SINGERNORA BANGJeg søkte meg til Veda-tradisjonen i 1970,
- ble utdannet meditasjons- og yoga-lærer hos Maharishi Mahesh Yogi i 1977,
- kunst- og musikkutdannet i vedisk tradisjon, Agder-tradisjonen og vestlig akademisk tradisjon (Bachelor fra HiT, Mastergrad fra NTNU),
- traff Curt Kællman 1975 mens han var under opplæring hos Maharishi Mahesh Yogi i vediske kunstprinsipper, og jeg ble senere utdannet i Vedic Art hos Curt Kællman.
Curt Kællman organiserte min debututstilling på Christiansholm Festning i Kristiansand 1994. Han bad meg undervise Vedic Art, samt overleverte meg en større oppgave jeg skulle utføre etter hans død.

Teacher of Vedic traditions, forn-nordic singer, fine artist. 
 
Bachelor of Science of Creative Intelligence, MERU, Switzerland
Taught in Vedic Arts by Curt Kallman, Sweden.
Master Degree of Science of Dance, NTNU, Trondheim, Norway
Bachelor of Folkmusic and Cross Cultural Communications, HIT, Telemark, Norway

I came into the Vedic Tradition 1970,
educated by Maharishi Mahesh Yogi 
- as a teacher of yoga and Transcendental Meditation 1977
- in Fine Arts and Music
I met Curt Kallman 1975 while he was Maharishi's aprentice in the Vedic principles of Fine Arts, and educated by him in
- in Vedic Art
- into a teacher of Vedic Art
He organized my debut Exposition at Christiansholm Festning in Kristiansand 1994.
  


 Yggdrasil, the tree of the world,
rough canvas 90x 120 cm.
Nkr. 10 000


"My ancestral music and art stems from Western Islands to Asia, 
from the North to the depth of Mother Earth. 

I have come here sliding from a branch of a tree, Yggdrasil,
to aid Mother Nature in this transition to a heavenly world."

Nora Bang